Graph of annual maximum streamflow at USGS 11467553 NF GUALALA R AB SF GUALALA R NR GUALALA CA